GRAAFISET OHJEET

Tiedostomuoto

Ensisijaiset tiedostomuodot ovat PDF, EPS, TIFF tai JPG/JPEG. Paras tiedostomuoto on korkearesoluutioinen PDF-tiedosto, koska se on alustasta riippumaton.

PDF-asetukset
PDF-tiedostojen on oltava ISO PDF/X 1. 2001 -standardin mukaisia. Fontit tulisi sisällyttää mukaan tai muuntaa poluiksi.

Kuvat/tarkkuus
Suositeltava resoluutio kuville on 300 dpi. Esitteitä varten tarkkuuden on oltava vähintään 300 dpi. Suurissa muodoissa, kuten banderolleissa tai roll-upeissa, vaaditaan vähintään 70 dpi resoluutio. Pienempi resoluutio johtaa huonompaan painatuslaatuun.

Värit
Toimita kaikki kuvat ja alkuperäistiedostot CMYK-muodossa tai määritä tietty PMS/Pantone. Suositeltava profiili: PSO-päällystetty v3 koskee suurikokoista ja kiiltävää paperia, kun taas PSO-päällystämätöntä v3 (Fogra 52) suositellaan päällystämättömälle paperille. Väärällä väriasetuksella varustetut tiedostot muunnetaan automaattisesti CMYK-muotoon ennen painatusta.

CMYK:
Painatustiedostojen musta väri asetetaan CMYK-arvon mukaan: C:0, M:0, Y:0, K:100 tekstille ja pienemmille kohteille. Näytöllä käytetyt värit saattavat poiketa tulostuksesta

PMS/Pantone:
PMS/Pantone määritetään kunkin materiaalipinnan väriasteikon mukaan. Suurille muodoille, kuten banderollit, bannerit, taustakuvat, mainosliput ja roll-upit, valitaan päällystetty asteikko (C). Päällystämättömälle paperille, kuten kirjekuoret, valitaan päällystämätön asteikko (U).

Tulosteet
Tapauksissa, joissa kuvat on tulostettu alkuperäistiedostosta, suositellaan vähintään 3 mm:n tulostusta. Suurikokoisessa painatuksessa tulostetta ei tarvita, mutta varmista, että painatettavissa tiedostoissa ei ole valkoisia reunoja tai vastaavia, sillä ne sisältyvät lopputuotteeseen.

Tiedostojen muuntaminen
Tiedostot, jotka eivät täytä edellä mainittuja graafisia ohjeita, muunnetaan painatettavaksi tiedostomuodoksi.